Alla företag har visioner, drömmer och mål. Desto färre har en tydlig väg utstakad för hur de ska nå dit och det är just detta som många gånger skiljer de framgångsrika företagen mot de som står och ”stampar” på samma ställe. Genom att fokusera på strategisk kommunikation ökar man effekten av den information och marknadsföring som ska nå ut till både kunder, leverantörer och medarbetare.

Kommunikation

Med andra ord kan man säga att detta begrepp förklarar VAD som ska förmedlas, till VEM och HUR detta ska ske.

Spelar det någon roll? Ja, absolut. Ett tydligt exempel är reklam. Genom att dela ut 1000 flygblad i omgivningen når man ut med sin information. Men kommer det påverka de som läser reklamen? Om det är reklam för babyprodukter som delas ut i ett område där de flesta är pensionärer är reklamen (informationen) felriktad och man kommer knappast få det resultat man önskar.

Inom företagen handlar det om samma sak. Om viktig information når fel personer kommer inte rätt förändring att ske.

Men det handlar inte bara om VEM som får budskapet och VAD som förmedlas utan även HUR.

Idag finns en mängd vägar att gå för att förmedla sitt budskap med allt från sociala medier och hemsidor till information som muntligen överlämnas till den som är behov av den.

Nyckeln för lönsam och effektiv strategisk kommunikation, som därmed ger mervärde till företaget, handlar alltså om att maximera effekten. Vägen dit handlar till stor del om att analysera och utvärdera de resultat man får. Är resultaten inte i nivå med vad man vill ha behöver något förbättras. Frågan är bara var man bör lägga ner den största resursen. Är det på HUR, VAR, VEM eller VAD? Det är i detta läge som många anlitar en PR-konsult. Detta eftersom de har sådan vana att analysera, strukturera och planera informationsflödet för att företaget ska nå dit man vill.