Ett företag har sällan expertisen att göra absolut allt själv, inte heller är behöver man anställa någon ny bara för att slutföra ett specifikt uppdrag, många gånger är det enklare att helt enkelt anlita en konsult som kan göra jobbet. Detta är metod som används inom många delar av företagande, och det är inte på något sätt ovanligt inom just marknadsföringen.

Det första man kan tänka på när det gäller att anlita en konsult är hur den offentliga sektorn hanterar sådant, nämligen genom upphandlingar. Detta kan vara ett bra sätt att få en överblick hur marknaden egentligen ser ut, och det är ju ingen nackdel att det dessutom kan sänka kostnaderna. Eftersom man dessutom inte är en offentlig myndighet har man inget krav på sig att välja det vinnande anbudet.

Man kan lätt göra en analys för att se om man har rätt kunskap och om företaget klarar utmaningen med att kunna sälja till offentlig sektor genom att ställa sig några enkla frågor

  • Hur optimala är era säljmöten?
  • Hur kan ni påverka er kund så att ni har fördel av det i nästa upphandling?
  • Har ni rätt marknadsföring, är den lönsam?
  • Hur effektivt är era anbudsarbeten?
  • Är ledningen rätt ute i sina beslut angående företagets offentliga affärer?

När man analyserat dessa frågor så är det dags att bestämma sig för om detta är något vi ska göra själva, utifrån de svar vi samlat in, eller ska vi välja att ta in en konsultfirma utifrån. Någon som har den erfarenhet som krävs för att kunna ta hem anbudet. Är de beräkningar som gjorts rimliga och vad krävs för att upprätthålla de goda relationer man har med den offentliga sektorn.

Många konsultfirmor, som den Stockholmsbaserade firman Magnus Josephson, erbjuder flera olika typer av konsulttjänster. Vilket ju ger ökade möjligheter att man kan anlita en och samma konsultfirma för olika uppdrag om man är nöjd med det resultat man fått från det första samarbetstillfället.

Det är dock bra om man ser till att involvera sina egna anställda i det projekt man anlitat konsult till. Ens egna anställda kan organisationen bättre och kan vara till stor hjälp för att se till att projektet har rätt fokus och i varje skede styrs i den riktning man önskar. Detta gör även så att man får olika synsätt på problem som uppstår och kan samarbeta för att hantera situationer på bästa möjliga sätt.

Slutligen är det bäst att vara lika noga med att anlita konsulter som när man rekryterar anställda. För att försäkra sig om att ett jobb kommer att få ett sådant bra resultat som möjligt ska man vara noga med att kontrollera konsulterna man väljer mellan. Detta bör inkludera att inspektera cv:n, göra intervjuer och även skaffa referenser.