Kolla alltid avloppet

Ska du renovera ditt badrum? Toppen! Men glöm inte att kolla avloppet innan du börjar renoveringen. Läckande avlopp kan bli besvärliga att åtgärda. Vid fuktfläckar eller dålig lukt kan det redan finnas läckage i avloppet, det bästa är alltid att åtgärda innan problemen uppstår. Man kan självklart glömma bort men det är bra att ha i åtanke att man bör kolla rören innan man påbörjar sin renovering.

Innan renoveringen

Med hjälp av Swoosh kan du lätt kolla ditt avloppssystem med hjälp av en kamerabesiktning vid en rörinspektion.

Du får också ett tydligt protokoll som visar dig om rören och stammarna är bra. Detta är ett bra sätt att undvika problem med rören som kan på sikt orsaka väldigt mycket problem. Får man en rör läcka kan man behöva göra mer än en renovering av badrummet.

Swoosh har en dygnet runt jour ifall det skulle uppstå akuta problem men de finns även till för rådgivning, inspektioner och förebyggande. Som ett miljötekniskt företag hanterar de mycket med miljöskadliga ämnen, det gäller bara att ha rätt kunskap. Alla arbetare är ansvariga för att se till att policyn för miljön följs.

Tveka inte att kolla dina avlopp, du gör dig själv en stor tjänst!

admin