Först och främst är det viktigt att din bostadsrättsförening anlitar experter när ni genomför en renovering. Oavsett om din bostadsrättsförening ska byta ut taken eller göra ett omfattande stambyte vill du känna dig trygg efter renoveringen.

Dessutom ska renoveringsaktören vara noggrann, professionell och inte minst ha kompetensen att göra en totalbedömning. När din bostadsrättsförening ska genomföra renoveringar är det också viktigt att utgå ifrån era behov.

Vilka renoveringsbehov har din förening

Eftersom en bostadsrättsförening inbegriper flera fastighetsobjekt medför det ett större renoveringsbehov. Dessutom är det lämpligt att genomföra totalrenoveringar efter 15-20 år. Därtill bör bostadsrättsföreningen eftersträva hög standard inte minst när det gäller den tekniska delen som elledningar och rörsystem.

När din bostadsrättsförening genomför en behovsanalys kan det underlätta väldigt mycket med rådgivning. Oavsett om bostadsrättsföreningen behöver hjälp med vilka renoveringar som bör prioriteras eller stöd kring enskilda frågor är rådgivning fördelaktigt.

Risker och lösningar med större renoveringsprojekt

I samband med större renoveringsprojekt ska ni komma ihåg att det finns en hel del risker att hålla koll på. Inte sällan brukar det handla om att undvika slarv och ta hänsyn till och inte skada dolda ledningar och system. Genom erfarenhet och professionalitet kan eventuella problem bli lösta på ett effektivt sätt. Byggföretaget Frakka har 20 års erfarenhet och erbjuder totalrenoveringar.

admin