När kvalitet diskuteras läggs ofta fokus på att det ska vara bästa möjliga kvalitet och bästa möjliga pris, men vid kvalitetssäkring finns även andra faktorer att beakta.

I de riktigt stora företagen finns speciella avdelningar som sysslar med kvalitetsarbete, men det blir allt vanligare att de anlitar utomstående konsulter. Dels för att konsulter inte har interna lojaliteter som kan hämma att meddela obekväma resultat, men också för att de genom att arbeta med många olika kunder får en bredd och erfarenhet av kvalitetssäkring som är svår att få inom ett enda företag.

Högsta kvalitet till lägsta pris?

Att försöka erbjuda både högsta kvalitet och lägsta pris är av naturliga skäl sällan möjligt. I princip kommer du alltid till en situation där du måste sätta det ena före det andra och kanske hitta en nivå någonstans mittemellan på skalan. Det handlar om att göra en avvägning och istället hitta det optimala sättet att driva verksamheten för att få bästa möjliga lönsamhet.

  • Verksamhet. Kan organisationen trimmas, folk flyttas, vidareutbildas eller skulle företaget gynnas av att anställa eller hyra in personal?

  • System. Är dagens system tillräckligt? Går det att bygga ut, eller är det bättre att byta det gamla lappverket mot en ny och modern lösning?

  • Produktionsprocesser. Har processerna följt med i tiden och förfinats medan verksamheten har utvecklats och förändrats eller fungerar de i många fall på ungefär samma sätt som under de senaste 20-30 åren?

Det är en fråga om att väga tid, kostnad och kvalitet mot det affärsvärde som du kan uppnå. Dvs frågor som ”Är det värt den där extra halvtimmen i maskintid och lönekostnad för att nå den där något högre kvalitetsnivån?” och liknande frågeställningar.

Som småföretagare är det svårt att både ha kunskapen och en opartisk infallsvinkel, varför kvalitetssäkring i de flesta fall görs bäst av en extern aktör. Det behöver inte bli dyrt. En konsultfirma med erfarenhet har redan utfört mängder av liknande uppdrag och kan med sin branschkunskap både lokalisera problem och ge råd om lösningar på en bråkdel av den tid du skulle behöva – om du ens vet var du ska leta.