Det behöver inte vara svårt att skriva ett testamente och du kan hitta din hjälp online för detta. Det finns dock vissa regler som gäller för att ett testamente ska vara giltigt. I denna artikel kommer vi att gå genom vad som krävs för att ett testamente ska vara korrekt skrivet.

Dina tillgångar

Du börjar med att lista dina tillgångar och det kan vara allt från pengar du har till fastigheter eller bostadsrätter som du har i din ägo. Sedan är det dags att fördela dessa tillgångar och tydligt ange vem du vill ge dessa till, den dagen du avlider. Du kan välja att ge dessa till anhöriga, eller dela upp dem. Men det går också att skänka dina tillgångar till olika organisationer, med mera.

Arvtagarnas uppgifter

I testamentet specificerar du också arvtagarnas personuppgifter, gärna så tydligt som möjligt. Detta för att de ska veta vad du ger till vem, den dagen då du inte finns mer. Att vara tydlig i sitt testamente är viktigt så att frågetecken inte uppstår som kan skapa tvister. Ett giltigt testamente ska vara undertecknat av dig som skrivit samt av två vittnen. Testamentet är ett levande dokument som du kan behöva ändra under tidens gång så glöm inte att uppdatera det vid behov.

admin