När det är dags att börja köpa leksaker till barn finns det en del att tänka på. Till exempel ska leksakerna vara roliga att leka med för barnet, men de ska även vara säkra. Det finns en del regler för CE-märkning av leksaker. Om ditt företag säljer leksaker ansvarar du för att ni följer de lagar som finns. Därför ska leksaker som du säljer ha en CE-märkning. Vissa leksaker som ni säljer ska även ha varningstext.

Leksaker ska vara CE-märkta

För att din leksak ska vara laglig finns det en del krav. Bland annat ska märkningen vara tillräckligt hög, minst 5 millimeter. Den ska även vara tydlig på det sättet att den ska synas bra, vara läsbar och ha bra kvalitet. Det är bara du som tillverkare som får märka leksaken. Du får inte sälja leksaker som inte är CE-märkta, läs mer här om märkningen och vad som gäller. Det är inte heller tillåtet att sälja en CE-märkt leksak som inte uppfyller lämpliga krav.

Varningsmärkning

Vissa leksaker i Sverige måste också ha en varningsmärkning. I de fallen ska varningarna alltid vara så tydligt utsatta som möjligt. Du ska även beskriva exakt vad som är farligt med leksaken, såsom om det enbart gäller vissa åldersgrupper.

admin