Man lär så länge man lever brukar det heta och det stämmer till fullo. För varje dag som går så får man nya insikter och man kommer fram till olika saker för varje dag som går. Vi utbildar oss till olika yrken och jobbar med att lära oss saker under vårt yrkesverksamma liv. Någon har sagt att man bli aldrig fullärd och det stämmer också, man kan alltid lära sig nya saker. Värdefulla kunskaper som man tar med sig i olika sammanhang.

Beroende på vad man arbetar med så kan ju vissa kunskaper vara mer nödvändiga än andra,  vi vidareutbildar oss för att anpassa oss till den utvecklingen som sker inom våra yrken. Specialkunskaper kan också betyda mycket på en arbetsplats, då det kan vara fråga om en spetskompetens som endast någon besitter så kan företaget bli mycket betydelsefull inom sitt område.

Det finns även andra kunskaper som kan vara bra att ha inom företaget, hjärt- lungräddning till exempel. Att kunna HLR är något som i princip alla skulle ha kunskap inom, det kan göra en väldigt stor skillnad vid ett olyckstillfälle. Både större och mindre företag borde skick en eller flera för att gå en första hjälpen kurs. Detta är en kunskap som absolut inte är tung att bära och kanske den enda kunskap som man hoppas på att aldrig får använda.

admin